Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis

Welkom

Een kroniek is een verhaal van of boek met chronologisch geordende, historische feiten. Daarmee zijn kronieken sleutels waarmee de deur naar het verleden geopend kan worden. Historici en andere auteurs verwijzen vaak naar kronieken, maar de oorspronkelijke teksten zijn vaak slecht toegankelijk, omdat bestaande edities niet meer beschikbaar en sterk verouderd zijn.

Op deze website zijn acht kronieken ontsloten, waarvan twee in verschillende versies. Alle handschriften zijn afkomstig uit de collecties van Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De kronieken hebben betrekking op de geschiedenis van de stad Utrecht of het Sticht. Sommige beschrijven ontstaan en ontwikkeling van een specifiek klooster uit Utrecht of omgeving, andere de geschiedenis van de Utrechtse bisschoppen en de oorlogen die ze voerden met de Hollandse graven.

Naast scans van het handschrift wordt van elke kroniektekst een volledige transcriptie geboden, in de meeste gevallen gecombineerd met een vertaling uit het Latijn of hertaling uit het Middelnederlands. Inhoud, vorm, ontstaan en overlevering van de kronieken worden toegelicht in inleidende teksten. Alle kronieken zijn behalve op free text ook doorzoekbaar op periode, waarbij zoekresultaten met trefwoorden (persoons- en plaatsnamen) kunnen worden verfijnd.

Welkom