Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Domkapittel te Utrecht

216 Domkapittel te Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het kapittel en zijn leden
Het archief
Addendum
Inventaris
6. Prelatuurschappen, Vicarieën en Officies
6.11. De proosdij van Elst
216 Domkapittel te Utrecht
Inventaris
6. Prelatuurschappen, Vicarieën en Officies
6.11.
De proosdij van Elst
NB:
Bisschop Otto II wordt gezegd aan de graaf van Gelre zijn jurisdictie en eigendom in Elst en Odiliënberg te hebben afgestaan. Toch bleef de bisschop de waardigheid van proost van Elst vergeven, tenzij pauselijke provisie plaats had. In de zestiende eeuw was resignatie (koop) bijna regel. In de zeventiende eeuw benoemde het kapittel en waren achtereenvolgens drie baronnen van Gent proosten van Elst, het laatst de bekende, in de Dom door een grafmonument vereeuwigde, admiraal. Na deze is er nog één titularis in het genot van de goederen geweest. In 1703 besloot het kapittel het inkomen daarvan aan zich te trekken en het slot van de rekening over te brengen in die van de geacquireerde vicarieën. Echter vermat de ridderschap van de Over-Betuwe zich, de proosdij te begeven. In verband met de door dit geschil veroorzaakte onkosten is op 2 november 1705 besloten het inkomen van de proosdij te stellen in de rekeningen van de Kleine Kamer (na de resolutie van 7 december), men treft het daar geregeld aan. In 1766 wordt de naam Elst weggelaten en in 1767 stelt de rekening 'domproosdijgoederen', maar met verwijzing naar de resolutie van 2 november 1705. Bijzonderheden over de proosdij kan men niet vinden in het bij de resoluties van 22 oktober 1703 ingelaste rapport. Een later rapport is op 11 oktober 1762 ingebracht. Latere proosten hadden alleen de emolumenten van de lenen. Van ouds was de secretaris van het kapittel leengriffier en werden de leenregisters in de secretarie van de Dom bewaard. In 1747 is de proosdij niet meer vergeven. De leenakten na die tijd staan op naam van de domdeken als collator van de proosdij.
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlage
Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1220-1811
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het kapittel van de Dom te Utrecht (722) 1220-1811 (1841)
Auteur:
K. Heeringa
Datering toegang:
1929
Datering bewerking:
2003
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
942 charters; 124 bladen kaarten; 22 bladen tekeningen; 170,28 m oude verpakking
Rubrieken: