Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behoren...
x708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Oorspronkelijke inleiding
Bewerkingsgeschiedenis
708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
Inleiding
Bewerkingsgeschiedenis
Organisatie: Het Utrechts Archief
De bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven zijn in 1913 en 1917 respectievelijk gepubliceerd in:
- Catalogussen van de bij het Stads-archief bewaarde archieven: eerste afdeeling, de aan de stad Utrecht behoorende archieven, door S. Muller Fz
- Catalogussen van de bij het Stads-archief bewaarde archieven: tweede afdeeling, de aan de stad Utrecht in bewaring gegeven archieven, door W.C. Schuylenburg en J.G.C. Joosting
In 1996 is besloten tot het overtypen van deze inventarissen, omdat de gedrukte exemplaren toe waren aan een ‘face-lift’.
Voor elk van de oorspronkelijke inventarissen is destijds één doorschoten exemplaar vervaardigd, waarin vervolgens in de loop der jaren alle veranderingen en aanvullingen geschreven werden. Dit doorschoten exemplaar, dat in de studiezaal gebruikt werd, was uiteraard aan slijtage onderhevig. Om dit enige exemplaar met volledige bijschrijvingen te redden, is uiteindelijk besloten de gehele bijgewerkte inventaris in de computer in te voeren.
Om duidelijk te laten blijken dat het slechts gaat om overgetypte inventarissen en niet om herziene versies, is de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk intact gelaten. De oude spelling en interpunctie zijn gehandhaafd en de vormgeving is in grote lijnen overgenomen.
Utrecht, 1996
J.N. van der Meulen
In 2001 is een project gestart om beschrijvingen waarbij onder één inventarisnummer meerdere materiële eenheden beschreven waren, te splitsen (specificeren) in meerdere subnummers -1, -2, enz. Ook de inventarissen van de archieven van de stad Utrecht 1122-1813, en die van de bij het stadsarchief Bewaarde archieven vormden onderdeel van dit project. Het ging hierbij met name om specificatie van de materiële eenheden delen, banden en charters. In 2006 zijn de in het specificatieproject verzamelde gegevens verwerkt in de overgetypte inventaris uit 1996.
Utrecht, 2006
K. van Vliet
De oorspronkelijke toegang op de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad (eerste afdeling) stond in de volksmond bekend als 'Bewaarde Archieven I'. De in deze toegang opgenomen archieven waren in vier hoofdrubrieken ingedeeld:
A. Archieven der gilden
B. Archieven der broederschappen
C. Archieven der godshuizen en fundatiën
D. Archieven der kloosters
Omstreeks 1990 is als gevolg van de invoer van een geautomatiseerd archiefbeheersysteem bij de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht de toegang op de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad (oorspronkelijke eerste afdeling), opgesplitst in achtentwintig toegangen:
Rubriek A: Archieven der gilden
- toegangnr. 708-1: archief van de gilden (inv.nrs. 1-147)
Rubriek B: Archieven der broederschappen
- toegangnr. 708-2: archief van de broederschappen (inv.nrs. 148-386)
Rubriek C: Archieven der godshuizen en fundatiën:
- toegangnr. 708-3: archief van het Heilige Geest-huis (inv.nrs. 387-416)
- toegangnr. 708-4: archief van de Eleemosynae van Oudmunster (inv.nrs. 417-445)
- toegangnr. 708-5: archief van het Melatenhuis (inv.nrs. 446-484)
- toegangnr. 708-6: archief van de St. Margaretenhof (inv.nrs. 485-512)
- toegangnr. 708-7: archief van het Collegium Willibrordi (inv.nrs. 513-538)
- toegangnr. 708-8: archief van de fundatie Thomas van Nykercken (inv.nrs. 539-624)
- toegangnr. 708-9: archief van de fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell (inv.nrs. 625-651)
- toegangnr. 708-10: archief van de fundatie van mr. Evert van de Poll (inv.nrs. 652 666)
- toegangnr. 708-11: archief van de fundatie van jhr. J. Ruysch Az. (inv.nrs. 667-691)
- toegangnr. 708-12: archief van de fundatie van Maria van Pallaes (inv.nrs. 692-718)
Rubriek D: Archieven der Kloosters
- toegangnr. 708-13: archief van het Minderbroedersklooster (inv.nr. 719)
- toegangnr. 708-14: archief van het Regulierenklooster
N.B. Dit archief is opgenomen als inv.nrs. 850-999, onderdeel van het archief van de Regenten van het Gereformeerd Burgerweeshuis, in de archieven van de bij het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, in bewaring gegeven aan de stad (tweede afdeling)
- toegangnr. 708-15: archief van het Karmelietenklooster (inv.nrs. 720-731)
- toegangnr. 708-16: archief van het Cellebroedershuis (inv.nrs. 732-748)
- toegangnr. 708-17: archief van het St. Hieronymushuis (inv.nrs. 749-775)
- toegangnr. 708-18: archief van het Begijnhof (inv.nrs. 776-889)
- toegangnr. 708-19: archief van het convent van St. Cecilia (inv.nrs. 890-985)
- toegangnr. 708-20: archief van het convent van St. Nicolaas (inv.nrs. 986 1086)
- toegangnr. 708-21: archief van het Brigittijnenklooster (inv.nrs. 1087-1120)
- toegangnr. 708-22: archief van het convent van St. Ursula (inv.nrs. 1121-1186)
- toegangnr. 708-23: archief van het convent van St. Agnes (inv.nrs. 1187-1212)
- toegangnr. 708-24: archief van het convent Jeruzalem (inv.nrs. 1213-1267)
- toegangnr. 708-25: archief van het convent Bethlehem (inv.nrs. 1268-1350)
- toegangnr. 708-26: archief van het convent van St. Maria Magdalena (inv.nrs. 1351 1425)
- toegangnr. 708-27: archief van het convent van St. Anna (inv.nrs. 1426-1452)
- toegangnr. 708-28: stukken van onbekende herkomst (inv.nrs. 1453-1541)
In 2013 is besloten om de achtentwintig toegangen weer samen te voegen tot één inventaris met toegangsnr. 708.
Utrecht, 2013
T.L.H. van de Sande
Bijlage
Regesten
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1284-1813
Toegangstitel:
Inventaris van de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad, 1284-1813 (1885)
Auteur:
S. Muller Fz.
Datering toegang:
1913
Datering bewerking:
1996, 2006, 2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
38,5 m
Archiefvormer(s)::
 
Archiefvormer Antyksnijders-gild 1611-1792
 
Archiefvormer Apothekers-gild 1655-1799
 
Archiefvormer Bakkers-gild 1804-1825
 
Archiefvormer Bijlhouwers-gild 1434-1937
 
Archiefvormer Brouwers-gild 1595-1715
 
Archiefvormer Buurkerk, Broederschap der Ellendige Zielen 1436-1612
 
Archiefvormer Buurkerk, Broederschap van de Poerte des Hemels 1452-1575
 
Archiefvormer Buurkerk, H. Drievuldigheids-broederschap 1446-1615
 
Archiefvormer Buurkerk, H. Geest-broederschap 1560
 
Archiefvormer Buurkerk, H. Kruis-broederschap 1437-1614
 
Archiefvormer Buurkerk, H. Sacraments-broederschap 1406-1613
 
Archiefvormer Buurkerk, Kleine Kalende-broederschap 1365-1612
 
Archiefvormer Buurkerk, Onze Lieve Vrouwen-broederschap ter nood gods 1380-1605
 
Archiefvormer Buurkerk, St. Adriaans-broederschap 1467-1625
 
Archiefvormer Buurkerk, St. Anna-broederschap 1501-1534
 
Archiefvormer Buurkerk, St. Antonies-broederschap 1452-1528
 
Archiefvormer Buurkerk, St. Sebastiaans-broederschap 1428-1607
 
Archiefvormer Cellebroedershuis, O.L. Vrouwen Visitatie-broederschap 1536
 
Archiefvormer Chirurgijns-gild 1607-1812
 
Archiefvormer Collegium Willibrordi 1551-1920
 
Archiefvormer Eleemysonae van Oudmunster 1400-1965
 
Archiefvormer Fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell 1549-1978
 
Archiefvormer Fundatie van jhr. J. Ruysch Az. 1371-1688
 
Archiefvormer Fundatie van Maria van Pallaes 1585-1965
 
Archiefvormer Fundatie van mr. Evert van de Poll 1380-1857
 
Archiefvormer Fundatie van Thomas van Nykercken 1495-1958
 
Archiefvormer Goudsmeden-gild 1551-1810
 
Archiefvormer Grauwwerkers-gild 1540-1766
 
Archiefvormer Groote Kalende-broederschap in de vijf kapittelkerken 1370-1611
 
Archiefvormer Heilige Geesthuis 1307-1964
 
Archiefvormer Jeruzalems-broederschap in de vijf kapittelkerken 1452
 
Archiefvormer Karmelietenklooster, St. Anna-broederschap 1503-1504
 
Archiefvormer Knoopenmakers-gild 1601-1767
 
Archiefvormer Korenkoopers-gild 1773-1786
 
Archiefvormer Kuipers-gild 1894-1954
 
Archiefvormer Letterzetters- en boekdrukkers-gild 1742-1919
 
Archiefvormer Linnenwevers-gild 1366-1709
 
Archiefvormer Lontmakers- en lijndraaiers-gild 1627-1660
 
Archiefvormer Louwers-gild 1545-1805
 
Archiefvormer Margaretenhof 1356-1965
 
Archiefvormer Marslieden-gild 1350-1958
 
Archiefvormer Melatenhuis 1350-1785
 
Archiefvormer Minderbroedersklooster, H. Sacraments-broederschap 1400-1425
 
Archiefvormer Molenaars-gild 1540-1852
 
Archiefvormer Onze Lieve Vrouwen-broederschap in de vijf kapittelkerken 1309
 
Archiefvormer Oude corduaniers-gild 1735-1757
 
Archiefvormer Oude wantsnijders-gild 1400-1798
 
Archiefvormer Predikheerenklooster, O.L. Vrouwen-broederschap 1403-1614
 
Archiefvormer Priester-broederschap in de vijf kapittelkerken 1326-1612
 
Archiefvormer Rentmeester der gecombineerde broederschappen 1615-1675
 
Archiefvormer Riemsnijders-gild 1417-1852
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Begijnhof te Utrecht 1310-1671
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Brigittijnenklooster te Utrecht 1371-1668
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Cellebroedershuis 1467-1577
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent Bethlehem te Utrecht 1378-1676
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent Jeruzalem te Utrecht 1419-1670
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Agnes te Utrecht 1394-1668
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Anna te Utrecht 1440-1671
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Cecilia te Utrecht 1333-1670
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Maria Magdalena te Utrecht 1386-1671
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Nicolaas te Utrecht 1337-1670
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Convent van St. Ursula te Utrecht 1378-1670
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Karmelietenklooster te Utrecht 1489-1585
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, Minderbroedersklooster te Utrecht 1504-1505
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, St. Hieronymushuis te Utrecht 1454-1593
 
Archiefvormer Rooms-katholieke kerk, St. Stevensabdij te Oudwijk 1288-1803
 
Archiefvormer Schippers-gild van de Amsterdamse volksschuit 1618-1807
 
Archiefvormer Smeden-gild 1341-1928
 
Archiefvormer Snijders-gild 1347-1654
 
Archiefvormer St. Geertruidakerk, H. Kruis-broederschap 1468-1614
 
Archiefvormer St. Geertruidakerk, Onze Lieve Vrouwen-broederschap 1584-1614
 
Archiefvormer St. Geertruidakerk, St. Anna-broederschap 1552-1614
 
Archiefvormer St. Geertruidakerk, St. Geerten-broederschap 1512
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, H. Kruis-broederschap 1410-1609
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, H. Sacraments-broederschap 1537-1601
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, Onze Lieve Vrouwen-broederschap ter nood gods 1308-1615
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, St. Antonies-broederschap 1439-1612
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, St. Barbara-broederschap 1455-1621
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, St. Huberts-broederschap 1475
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, St. Jacobs-broederschap 1450-1503
 
Archiefvormer St. Jacobskerk, St. Joosten-broederschap 16e eeuw
 
Archiefvormer St. Janskapel, St. Jans-broederschap 1398-1454
 
Archiefvormer St. Janskerk, St. Antonies-broederschap 1450-1608
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, H. Kruis-broederschap 1463-1615
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, Onze Lieve Vrouwen-broederschap ter nood gods 1390-1606
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, St. Antonies-broederschap 1501-1605
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, St. Barbara-broederschap 1477-1611
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, St. Ewouts-broederschap 1488-1607
 
Archiefvormer St. Nicolaaskerk, St. Huberts-broederschap en St. Anna-zusterschap 1488-1613
 
Archiefvormer St. Servaas-Abdij, St. Servaas-broederschap 1437-1546
 
Archiefvormer Stadsbestuur Utrecht 1089-1863
 
Archiefvormer Steenbikkers-gild 1784-1840
 
Archiefvormer Tabaksverkoopers-gild 1657-1798
 
Archiefvormer Tappers-gild 1652-1653
 
Archiefvormer Tinnegieters-gild 1574-1756
 
Archiefvormer Vischkoopers-gild 1525-1857
 
Archiefvormer Wantsnijders-gild 1477-1826
 
Archiefvormer Wittevrouwenklooster, St. Maria Magdalena-broederschap 1390-1612
 
Archiefvormer Wolkammers-gild 1685-1869
 
Archiefvormer Wollewevers-gild 1548
 
Archiefvormer Wolspinners-gild 1742-1936
 
Archiefvormer Zadelaars-gild 1508
 
Archiefvormer Zakkendragers-gild 1622-1857
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS