Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behoren...
x708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Oorspronkelijke inleiding
Bewerkingsgeschiedenis
708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
Inleiding
Bewerkingsgeschiedenis
Organisatie: Het Utrechts Archief
De bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven zijn in 1913 en 1917 respectievelijk gepubliceerd in:
- Catalogussen van de bij het Stads-archief bewaarde archieven: eerste afdeeling, de aan de stad Utrecht behoorende archieven, door S. Muller Fz
- Catalogussen van de bij het Stads-archief bewaarde archieven: tweede afdeeling, de aan de stad Utrecht in bewaring gegeven archieven, door W.C. Schuylenburg en J.G.C. Joosting
In 1996 is besloten tot het overtypen van deze inventarissen, omdat de gedrukte exemplaren toe waren aan een ‘face-lift’.
Voor elk van de oorspronkelijke inventarissen is destijds één doorschoten exemplaar vervaardigd, waarin vervolgens in de loop der jaren alle veranderingen en aanvullingen geschreven werden. Dit doorschoten exemplaar, dat in de studiezaal gebruikt werd, was uiteraard aan slijtage onderhevig. Om dit enige exemplaar met volledige bijschrijvingen te redden, is uiteindelijk besloten de gehele bijgewerkte inventaris in de computer in te voeren.
Om duidelijk te laten blijken dat het slechts gaat om overgetypte inventarissen en niet om herziene versies, is de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk intact gelaten. De oude spelling en interpunctie zijn gehandhaafd en de vormgeving is in grote lijnen overgenomen.
Utrecht, 1996
J.N. van der Meulen
In 2001 is een project gestart om beschrijvingen waarbij onder één inventarisnummer meerdere materiële eenheden beschreven waren, te splitsen (specificeren) in meerdere subnummers -1, -2, enz. Ook de inventarissen van de archieven van de stad Utrecht 1122-1813, en die van de bij het stadsarchief Bewaarde archieven vormden onderdeel van dit project. Het ging hierbij met name om specificatie van de materiële eenheden delen, banden en charters. In 2006 zijn de in het specificatieproject verzamelde gegevens verwerkt in de overgetypte inventaris uit 1996.
Utrecht, 2006
K. van Vliet
De oorspronkelijke toegang op de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad (eerste afdeling) stond in de volksmond bekend als 'Bewaarde Archieven I'. De in deze toegang opgenomen archieven waren in vier hoofdrubrieken ingedeeld:
A. Archieven der gilden
B. Archieven der broederschappen
C. Archieven der godshuizen en fundatiën
D. Archieven der kloosters
Omstreeks 1990 is als gevolg van de invoer van een geautomatiseerd archiefbeheersysteem bij de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht de toegang op de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad (oorspronkelijke eerste afdeling), opgesplitst in achtentwintig toegangen:
Rubriek A: Archieven der gilden
- toegangnr. 708-1: archief van de gilden (inv.nrs. 1-147)
Rubriek B: Archieven der broederschappen
- toegangnr. 708-2: archief van de broederschappen (inv.nrs. 148-386)
Rubriek C: Archieven der godshuizen en fundatiën:
- toegangnr. 708-3: archief van het Heilige Geest-huis (inv.nrs. 387-416)
- toegangnr. 708-4: archief van de Eleemosynae van Oudmunster (inv.nrs. 417-445)
- toegangnr. 708-5: archief van het Melatenhuis (inv.nrs. 446-484)
- toegangnr. 708-6: archief van de St. Margaretenhof (inv.nrs. 485-512)
- toegangnr. 708-7: archief van het Collegium Willibrordi (inv.nrs. 513-538)
- toegangnr. 708-8: archief van de fundatie Thomas van Nykercken (inv.nrs. 539-624)
- toegangnr. 708-9: archief van de fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell (inv.nrs. 625-651)
- toegangnr. 708-10: archief van de fundatie van mr. Evert van de Poll (inv.nrs. 652 666)
- toegangnr. 708-11: archief van de fundatie van jhr. J. Ruysch Az. (inv.nrs. 667-691)
- toegangnr. 708-12: archief van de fundatie van Maria van Pallaes (inv.nrs. 692-718)
Rubriek D: Archieven der Kloosters
- toegangnr. 708-13: archief van het Minderbroedersklooster (inv.nr. 719)
- toegangnr. 708-14: archief van het Regulierenklooster
N.B. Dit archief is opgenomen als inv.nrs. 850-999, onderdeel van het archief van de Regenten van het Gereformeerd Burgerweeshuis, in de archieven van de bij het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, in bewaring gegeven aan de stad (tweede afdeling)
- toegangnr. 708-15: archief van het Karmelietenklooster (inv.nrs. 720-731)
- toegangnr. 708-16: archief van het Cellebroedershuis (inv.nrs. 732-748)
- toegangnr. 708-17: archief van het St. Hieronymushuis (inv.nrs. 749-775)
- toegangnr. 708-18: archief van het Begijnhof (inv.nrs. 776-889)
- toegangnr. 708-19: archief van het convent van St. Cecilia (inv.nrs. 890-985)
- toegangnr. 708-20: archief van het convent van St. Nicolaas (inv.nrs. 986 1086)
- toegangnr. 708-21: archief van het Brigittijnenklooster (inv.nrs. 1087-1120)
- toegangnr. 708-22: archief van het convent van St. Ursula (inv.nrs. 1121-1186)
- toegangnr. 708-23: archief van het convent van St. Agnes (inv.nrs. 1187-1212)
- toegangnr. 708-24: archief van het convent Jeruzalem (inv.nrs. 1213-1267)
- toegangnr. 708-25: archief van het convent Bethlehem (inv.nrs. 1268-1350)
- toegangnr. 708-26: archief van het convent van St. Maria Magdalena (inv.nrs. 1351 1425)
- toegangnr. 708-27: archief van het convent van St. Anna (inv.nrs. 1426-1452)
- toegangnr. 708-28: stukken van onbekende herkomst (inv.nrs. 1453-1541)
In 2013 is besloten om de achtentwintig toegangen weer samen te voegen tot één inventaris met toegangsnr. 708.
Utrecht, 2013
T.L.H. van de Sande
Inventaris
Bijlage
Regesten
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1284-1813
Toegangstitel:
Inventaris van de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad, 1284-1813 (1885)
Auteur:
S. Muller Fz.
Datering toegang:
1913
Datering bewerking:
1996, 2006, 2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
38,5 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS