Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Domkapittel te Utrecht

216 Domkapittel te Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het kapittel en zijn leden
Het archief
Addendum
Inventaris
6. Prelatuurschappen, Vicarieën en Officies
6.2. Betrekkingen tussen het kapittel en de Proosdij
216 Domkapittel te Utrecht
Inventaris
6. Prelatuurschappen, Vicarieën en Officies
6.2.
Betrekkingen tussen het kapittel en de Proosdij
NB:
In de 14e eeuw werd de domproost nog door het kapittel gekozen, zie Het Rechtsboek van den Dom door mr. S. Muller Fz (rechtsboek van de Dom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc p. 12) in de tweede helft van de 15e en in de 16e eeuw werd de waardigheid, waarmee de aartsdiakonaat verbonden was, door de paus vergeven. De wereldlijke macht verleende haar placet, maar het kapittel had geen invloed op de benoeming en maakte er geen aanspraak op. Daarna kwam de begeving aan de Staten van Utrecht (zie Satisfactie van 1577, artikel 8, instructie voor de heer van Villers, 1584, artikel 14, instructie van de graaf van Nieuwenaar, 1585, artikel 16, instructie voor prins Maurits, 1590, artikel 18) en in 1674 aan de stadhouder (zie Groot Placaatboek door Johan vande Water (Utrecht, 1729) dl. I p. 171). Oudtijds trok het kapittel tijdens de vacature van de proosdij verschillende inkomsten. Ook benoemde de proost uit zijn midden een socius voor het beheer van de proosdijgoederen en een officiaal voor de uitoefening van de archidiakonale rechtspraak.
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlage
Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1220-1811
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van het kapittel van de Dom te Utrecht (722) 1220-1811 (1841)
Auteur:
K. Heeringa, aangevuld en bewerkt door T.L.H. van de Sande
Datering toegang:
1929
Datering bewerking:
2003
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
942 charters; 124 bladen kaarten; 22 bladen tekeningen; 170,28 m oude verpakking
Rubrieken: