Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behoren...
x708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I') ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Oorspronkelijke inleiding
Bewerkingsgeschiedenis
Inventaris
2. Archieven van de broederschappen, 1309-1657 (19e eeuw)
2.1. Toelichting
708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
Inventaris
2. Archieven van de broederschappen, 1309-1657 (19e eeuw)
2.1. Toelichting
Organisatie: Het Utrechts Archief
In de vier Utrechtse parochiekerken, en bij uitzondering ook in enkele kapittel- en kloosterkerken der stad, waren door vereenigingen van partikulieren tal van broederschappen gesticht, die voornamelijk de zorg voor de uitvaart harer leden bedoelden en bovendien in hare vergaderingen aanleiding vonden tot gezellige bijeenkomsten, soms ook tot het bevorderen van andere sociale en politieke bedoelingen. De Hervorming maakte het hoofddoel dezer broederschappen onmogelijk; de Raad heeft toen aanstonds maatregelen genomen, om de goederen, die dus geene bestemming meer hadden, voor verduistering te behoeden. Den 27en oktober, 13 november 1578 benoemde de Raad eene commissie voor het inventariseeren der broederschaps-goederen; den 29en december 1579 werd aangedrongen op spoed en bovendien op het overdragen van de goederen en de archieven aan de commissie, die ze beheeren zou; ook het Redressement van 1586 wenschte inventarisatie en beheer der goederen door den ontvanger. Maar al deze besluiten hebben niets gebaat; de inkomsten der broederschappen, die door verschillende raadsbesluiten van 1579 en ook nog door de Orde op de geestelijke goederen van 1580 bestemd waren voor de bezoldiging der predikanten, werden voortdurend door de besturen zelven geïnd en besteed.
Eerst 16/23 oktober 1615 besloot de Raad, de inkomsten der stichtingen te bestemmen voor de oprichting van een tuchthuis, en om daartoe alles te doen overdragen aan een door de stad benoemden rentmeester, die volgens resolutie van 20 januari 1617 bijgestaan zou worden door Burgemeesteren en twee schepenen. Lange jaren heeft deze rentmeester het beheer gevoerd; over de inkomsten beschikte de stad tot verschillende doeleinden. Sedert 1633 werd (vlg. Vroedsch. resolutiën van 6 aug., 23 sept. en 4 nov. 1633) een groot deel daarvan bestemd ten bate van de nieuwe Illustre school, later Akademie. In 1655 werden de tot het rentambt behoorende landerijen alle verkocht; de opbrengst werd bij den Ien kameraar gestort. Bij Vroedschaps-resolutie van 8 december 1656, 26 september 1657 werd toen besloten tot opheffing van het rentambt; het beheer van de nog overige kleine postjes werd opgedragen aan den rentmeester van het begijnhuis van St. Maria Magdalena.
Bijlage
Regesten
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1284-1813
Toegangstitel:
Inventaris van de bij de archieven van het stadsbestuur van Utrecht bewaarde archieven, behorend aan de stad, 1284-1813 (1885)
Auteur:
S. Muller Fz.
Datering toegang:
1913
Datering bewerking:
1996, 2006, 2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
38,5 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS