Utrechtse Kronieken
sleutels tot de Utrechtse geschiedenis
Uw zoekacties: Verhalende historische bronnen
>
Zoektermen
 
 
11 teksten sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
thumbnail
Kroniek van het Sint-Nicolaasklooster te Utrecht
Begin/eind fol:
7r-25v
Soort tekst:
Verhalende tekst (Gesta, annalen en kroniek)
Gangbare titel:
Verkorte kroniek van het Nicolaasklooster te Utrecht
Taal:
Middelnederlands
Aantal woorden:
6160
Incipit:
Om te weten hoe en in
Explicit:
Item desen brieff hebben die pastoers.
Teksttype:
Hybrida
Auteur:
Mater van het klooster, of de biechtvader?
Datering:
1470-1477
Beslaat periode:
1337-1477
Afschriften:
P. Bondam, HUA, Bewaarde Archieven I, Nicolaasconvent, inv. nr. 987.
Edities:
P.J. Vermeulen, ‘Kronijk van het S. Nikolaasklooster te Utrecht’, Tijdschrift voor oudheden, statistiek… en andere deelen der geschiedenis van… Utrecht, 4 (1852), 73-100.
Datering afschriften:
achttiende eeuw
Toegangsnummer:
Kroniekhss_UB_Utrecht Verzameling kroniekhandschriften UB Utrecht
Inventarisnummer:
3
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Bella Campestria
Begin/eind fol:
72r-75r
Soort tekst:
Verhalende tekst (Gesta, annalen en kroniek)
Gangbare titel:
Kroniek van de oorlogen tussen de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland
Taal:
Latijn
Aantal woorden:
1670
Incipit:
Hec sunt Bella Campestria
Explicit:
sublimatur.
Teksttype:
Gotische textualis
Auteur:
monnik van het klooster Egmond?
Datering:
ca. 1348
Beslaat periode:
1018-1301
Edities:
Matthaeus, Antonius, De rebus Ultraiectinis (Leiden 1690), 179-184
Ibidem (Den Haag 1740), 212-218.

Mr. S. Muller Fz., S., ‘Drie Utrechtsche kroniekjes vóór Beka’s tijd’, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 11 (1888), 497-508.
Toegangsnummer:
216 Domkapittel te Utrecht
Inventarisnummer:
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Catalogus episcoporum Ultrajectinorum
Begin/eind fol:
1r-4r
Soort tekst:
Verhalende tekst (Gesta, annalen en kroniek)
Taal:
Latijn
Aantal woorden:
4000
Incipit:
Comites Hollandiae quorum primus venit tempore Hungeri episcopi Traiectensis suis episcopaltus anno
Explicit:
Hoc tempore fuit devota matrona in Delf, que habuit stigmata Salvatoris in latere, manibus, et ..
Teksttype:
Gotische cursiva
Gangbare titel:
Lijst van de Utrechtse bisschoppen
Datering:
1342- ca.1460
Beslaat periode:
695- ca. 1364 (1496)
Edities:
J.T.J. Jamar en C.A. van Kalveen Catalogus Episcoporum Ultrajectinorum. Lijst van de Utrechtse Bisschoppen 695-1378. Uitgave en vertaling (Utrecht 2005).
Toegangsnummer:
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventarisnummer:
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Kloosterkroniek van het Nicolaasconvent (1337-1477)
Begin/eind fol:
5v-13r
Soort tekst:
Verhalende tekst (Gesta, annalen en kroniek)
Gangbare titel:
Kroniek van het Nicolaasklooster te Utrecht
Taal:
Middelnederlands
Aantal woorden:
2220
Incipit:
Om te weten hoe ende in wat tijden
Explicit:
bisscop David
Teksttype:
Hybrida
Auteur:
Zuster van het Sint-Nicolaasconvent
Scribent:
Zuster van het Sint-Nicolaasconvent
Datering:
1477
Beslaat periode:
1337-1477
Edities:
H.F. van Heussen, Historia Episcopatuum foederati Belgii… I (Lugduni in Batavis 1719), 93-95 (Antwerpiae 1733, 1755).

H. van Rijn, Historie ofte Beschryving vant Utrechtsche bisdom I (Leiden 1719), 694-702.
Toegangsnummer:
708 Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
Inventarisnummer:
986
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS