Kroniekhss_UB_UtrechtVerzameling kroniekhandschriften UB Utrecht
3UB Utrecht, hss 5 L 9 (Kroniek Nicolaasklooster)
Bestandnaam:
_Projecten2014\SleutelsUtrechtseGeschiedenisUB\A100821\NL-UtHUA_A100821_000016.jpg
Linken
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download
Transcriptie

heeft dan aldus \dye stat/ geschicket tot een
gheestelike stede ewelike te bliven ende
nummermeer in werliken \handen/ mogen te comen.
Dat gheen ander conventen en hebben
die naghecomen sint. Dese guede
susteren saten lange jaren ende en wissen
niet in tijtliken guede in hoer stede te
vermeren, noch oec in personen aen te ne-
men – om wat sake en weten wi niet
sekers off te scriven.
Daernae, in ’t jaer ons heren M CCC
ende XCIIII
op Sunte-Gertrudendach,
heefft die eerber raet der stat van
Utrecht om zeker zaken gheschicket
van des raets wegen dye eerberen her
Herman van Wulven, ridder ende Derick
Willemssoen, om een toesien te hebben
op desse stede ende personen. Desse twe
guede mannen hebben aldus mit groter
neernsticheit in desse stede gheschic-
ket een ander manier van susteren
dan daer duslang gheweset hadden,
ende hebben hem gheordiniert guede

Gebruik alt + scroll om te scrollen