/ 66
vorige
NL-UtHUA_A100821_000015.jpg
 
NL-UtHUA_A100821_000015.jpg x
Transcriptie x
I
Om te weten hoe ende in
wat \tiden/ dat convent ende
cloester van Sinterclaes
begonnen is. Soe is te we-
ten dat in ’t jaer ons
Heren doe men screef M
CCC ende XXXVII
was een guet eerber
priester ende hyete her Henric van der Stove.
Dye gaff om Godes wil een huys ende
hoffstede cleyn als sestehalff roede
lanc ende nau iiij roeden breet aen Sinter-
Claeskerchoff streckende ter twye-
straet wert om guetwillighe mage-
den daerin te herbergen ende Gode te die-
nen, als dat dye brieff uutwiset bese-
gelt mit der statzegel; welke brieff
besloten is in der statkist daer wi die
copy van hebben \ende oec hiirvoir staet/. Ende aldus sin daer
vergadert guede maechden dye God
dienden ende den armen behulpeliken
waren ende den zieken dienden oetmoe-
deliken, sonder uutwendige besittin-
ge van tijtliken guede. Ende dese stede
Informatie over afbeelding of scan x
Informatie over afbeelding of scan
Pagina:
7r
Organisatie: Het Utrechts Archief
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.