/ 161
vorige
NL-UtHUA_A100826_000019.jpg
 
NL-UtHUA_A100826_000019.jpg x
Transcriptie x
aldus die stadt ghescicket tot een
gheestelike stede eweliken te bliven
ende nummermeer in weerliken han-
den moghen te comen. Dat gheen
ander conventen en hebben die na-
ghecomen sijn.
Daernae, in ’t jaer ons Heren M CCC
ende XCIIII
op Sunte-Gheertruden-
dach heeft die eerber raet der stadt
van Utrecht om seker saken ghe-
scicket van des raets weghen die
eerbaren her Herman van Vulven,
ridder ende Dirck Willamssoen om
een toesien te hebben op dese stede
ende personen. Dese twee goede mannen
hebben aldus mit groter neersticheit
in dese stede gheschicket een ander
manyer van susteren ende daer dus
lanck ghewesen hadden, ende hebben
hem gheordiniert goede ordinancien
ende hebben hoer gheset in een ghe-
meen leven sonder eyghenscap, noch-
tant sonder oerdt, *  gehoersamlick
te leven, mer gheen broet te bidden,
Informatie over afbeelding of scan x
Informatie over afbeelding of scan
Pagina:
6r
Organisatie: Het Utrechts Archief
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.