/ 161
vorige
NL-UtHUA_A100826_000018.jpg
 
NL-UtHUA_A100826_000018.jpg x
Transcriptie x
Om te weten hoe ende in wat tijden
dat convent ende cloester van Sunter-
Nyclaes begonnen is, soe is te weten
dat in ’t jaer ons Heren doe men screef
M CCC ende XXXVII was een goet eer-
baer priester ende heet her Heinrick
van der Stove. Die gaff om Gods wil
een huus ende hofstede cleyn alse seste-
halve roede lanck ende nauwe vier
roeden breet aen Sunterclaeskerck-
hoff streckende ter Twystraet wert
om goetwillighe meechden daer-
in te herberghen ende Gode te dienen,
als dat die brief uutwiset bezegelt
mitter stadtzeghel, welcke brieff
besloten is in der stadtkist daer
wij die copie van hebben ende oeck
hiervoer bescreven staet. Ende aldus
sijn daer vergadert goede meechden
die God dienden ende den armen be-
hulpeliken waren ende den zieken
dienden oetmoedeliken, sonder uut-
wendighe besittinghe van tijtliken
goede. Ende dese stede heeft dan
Informatie over afbeelding of scan x
Informatie over afbeelding of scan
Pagina:
5v
Organisatie: Het Utrechts Archief
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.