/ 161
vorige
NL-UtHUA_A100826_000017.jpg
 
NL-UtHUA_A100826_000017.jpg x
Transcriptie x
op Sunte-Gheertrudendach. Item, dese princi-
paelbrief leyt in der stadtkist bezegelt.
In ’t jaer ons Heren M CC XXI is begon-
nen die derde oerde van penitencien Sancti
Francisci bij auctoriteyt ende macht des eer-
baren bisscops van Ostyen, op die tijt le-
gaet des paeus Honorius, overmits dat
hij macht des paeus hadt. Ende doe dese le-
gaet voerseit was paeus, gheheten Gregorius
die neghende, heeft dese selve oerde ap-
probiert ende seker previlegien ghegeven
als die bulle dat uutwiset. Ende daer-
nae hevet die paeus Nycholaus die vier-
de dese selve oerde gheconfirmiert in ’t
jaer ons Heren M CC LXXXVI op die xv
kalend van september.
Informatie over afbeelding of scan x
Informatie over afbeelding of scan
Pagina:
5r
Organisatie: Het Utrechts Archief
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.