708Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
986Register van het begijnhuis, z.j.
Bestandnaam:
_Projecten2014\SleutelsUtrechtseGeschiedenisHUA\A100826\NL-UtHUA_A100826_000017.jpg
Datering:
z.j.
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:
Linken
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download
Transcriptie

op Sunte-Gheertrudendach. Item, dese princi-
paelbrief leyt in der stadtkist bezegelt.

In ’t jaer ons Heren M CC XXI is begon-
nen die derde oerde van penitencien Sancti
Francisci bij auctoriteyt ende macht des eer-
baren bisscops van Ostyen, op die tijt le-
gaet des paeus Honorius, overmits dat
hij macht des paeus hadt. Ende doe dese le-
gaet voerseit was paeus, gheheten Gregorius
die neghende, heeft dese selve oerde ap-
probiert ende seker previlegien ghegeven
als die bulle dat uutwiset. Ende daer-
nae hevet die paeus Nycholaus die vier-
de dese selve oerde gheconfirmiert in ’t
jaer ons Heren M CC LXXXVI op die xv
kalend van september.

Gebruik alt + scroll om te scrollen